All Categories
All Countries
All Cities
All Budgets

Tayser and Dianna Ang Pag-iisang Dibdib ng Dalawang Kultura
by The Jawiman Concept

Updated on 14 July 2020, Cavite

Isang kakaibang kwento ng pag-ibig kung saan ang pagkakaiba ng kultura ay hindi naging hadlang upang sila ay maging isa. Ito ang kwento nina Tayser at Diana; ang pag-ibig na sinubok ng panahon, oras at ng kultura o kinaugalian ngunit ito'y kanilang napagtagumpayan. Wala na kaming kailangang sabihin pa. Tingnan ang mga larawan at nang inyong makikita.


vendors involved in this project:


other projects you may like

Or you may want to browse Videography in Cavite